U bent hier

Nieuws

Overlijden Dini Slomp

Door Marjavandenberg op 28 april 2017 12:31

Maandag 24 april is in vol vertrouwen naar haar Heiland gegaan, Berendina Slomp - Alberts.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 1 mei om 13 uur in kerkelijk centrum de Spil.

De begrafenis zal om ongeveer 14.30 uur plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Aalsmeer. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats.

Overlijden Ad Visser

Door gerdadevos op 24 april 2017 19:31

Donderdag 20 april is, in vertrouwen op zijn hemelse Vader, heengegaan Adrianus Johannes Izaak Visser.

De uitvaart heeft plaatsgevonden op woensdag 26 april om 10.30 uur vanuit kerkgebouw de Spil.

Overlijden Erica Vliegenthart

Door gerdadevos op 13 maart 2017 15:06

Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag 11 maart rustig is ingeslapen Erica Vliegenthart, in de leeftijd van slechts 28 jaar.

Wij wensen haar ouders, Anne en Nel, zussen Irene en Ester, zwagers en verdere familie Gods liefdevolle troost en kracht toe.

Dankbetuiging Marieke van Dalen

Door gerdadevos op 7 maart 2017 11:48

In de afgelopen weken hebben we ons gedragen gevoeld door talloos vele blijken van medeleven bij het overlijden van onze

Marieke

Uw gebeden, aanwezigheid tijdens het afscheid, zoveel goede woorden via de post, sociale media en vele andere manieren van aandacht geven ons kracht om door te gaan.

We houden ons vast aan de woorden: “Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn”.

Het steunt ons in ons verdriet dat velen van Marieke en haar talenten mochten genieten. Zij zal “forever young” in onze harten zijn.

Hans en Joke van Dalen-van der Kolk.

Renze te Kronnie

Anne-Marleen en Remon, Saar en Pien.

Hanneke en Lars, Kees en Guus

 

 

 

Kerkbalans 2017

Door Marjavandenberg op 21 januari 2017 14:30

Kerkbalans 2017.
Van 21 januari tot 5 februari 2017 wordt weer de actie Kerkbalans gehouden. Het thema voor dit jaar luidt: Mijn kerk verbindt. We hebben ook dit jaar weer een mooie folder gemaakt, waarin dit thema naar voren komt. U kunt dus binnenkort weer de enveloppe met folder en antwoordformulier in uw brievenbus verwachten. We hopen, dat u door uw medewerking, het voor de wijkcontactpersonen gemakkelijk maakt, om alle antwoorden weer binnen te krijgen.
Dus bij voorbaat dank voor uw medewerking en weloverwogen toezegging.

Het college van kerkrentmeesters

Droevig nieuws

Door Marjavandenberg op 10 januari 2017 15:12

Namens het moderamen delen wij het volgende droevige bericht aan u mede:

Op maandag 9 januari, aan het eind van de middag, is Marieke van Dalen, de jongste dochter van Hans en Joke, op 24-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. 

Vanzelfsprekend gaan onze gedachten, ons medeleven en onze gebeden in eerste instantie uit naar Hans en Joke, de vriend, de zussen, zwagers, verdere familieleden en vrienden van Marieke.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws