Home Kerkdiensten online Nieuwsbrief Kerkblad Wie heeft er dienst? Jeugd Contacten Van A tot Z Gastenboek

Dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dat doorgeven aan de scriba of aan de predikant.
Na het dopen ontvangen de ouders een doopkaart en een doopkaars.
De doopkaart is ter herinnering en bevat de gegevens omtrent doopdatum en de gemeente waar gedoopt is.
De naam van de dopeling wordt bijgeschreven op de dooprol.
De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars.
Door de dood en opstanding van Jezus (waarvan de Paaskaars symbool is) is er nieuw leven mogelijk (de doop).
Bij het overhandigen van de brandende kaars wordt de wens uitgesproken dat de dopeling zijn of haar leven lang drager mag zijn van het licht van de Paaskaars.

Opdragen van kinderen

Ouders die hun kind in het midden van de gemeente willen opdragen aan de Heer kunnen dat doorgeven aan de scriba of de predikant.
Na de voordrachtplechtigheid ontvangen de ouders een opdraagkaart van de kerkenraad, waarop de feestelijke gebeurtenis is aangetekend.