Laatste nieuws

Gepubliceerd 4 dagen 2 uur geleden

Op de laatste zondag van dit kerkelijk jaar herdachten wij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar gestorven zijn en alle anderen, die wij missen

De mensen van voorbij
Zijn in het licht
zijn vrij.

Gepubliceerd 4 dagen 2 uur geleden
Kerkblad

Afgelopen zondag was alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hebben stil gestaan bij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We hebben voor hen een gedachteniskaars aangestoken en een traan in de avondmaalskruik gedaan, opdat zij voor altijd in onze gedachten zullen blijven.

Gepubliceerd 1 week 3 dagen geleden
Kerkblad

Afgelopen zondag ging ds. N.A. Gillebaard uit de Rijp bij ons voor. Hij sprak met ons uit Genesis 32: 23-33.

 Aanstaande zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ds. J. van Dalen hoopt in deze dienst voor te gaan. We willen in die dienst ook met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Tevens worden in deze dienst mensen herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Hieronder wordt daar verder op in gegaan. Wij hopen dat u allemaal in de komende dienst aanwezig wilt zijn.

Gepubliceerd 2 weken 3 dagen geleden
Nieuws

Gepubliceerd 2 weken 3 dagen geleden
Kerkblad

Afgelopen zondag ging ds. van Dalen bij ons voor in een heel bijzondere dienst, waarvan iedereen weer erg enthousiast is geworden. De dienst was in samenwerking met de Spilgroep samengesteld en ging over namen. Iedereen heeft een naam, ik zal de namen van de leden van de Spilgroep noemen: Joost, Joke, Fred, Maria, Wendy, Hans en Helma. Allemaal namen met hun eigen bijzondere betekenis, waardevolle namen!

Gepubliceerd 3 weken 2 dagen geleden
Kerkblad

Afgelopen zondag ging ds. Van Dalen bij ons voor. Hij sprak met ons over Daniël die koning Nebukadnessar zijn droom moest uitleggen. De droom ging over een beeld met en hoofd van goud, een borst van zilver en verder naar beneden wordt het koper. De benen zijn van ijzer en de voeten bestaan uit een mengsel van klei en staal, een wankel geheel dus.

Gepubliceerd 4 weken 7 uur geleden
Nieuws

Ontmoeting met Openbaring

Het laatste boek van de Bijbel, ‘Openbaring’, is ongetwijfeld het meest bijzondere boek in de bijbel. Het is echter ook één van de meest lastige boeken in de Bijbel. Om dit lastige boek dichter bij u te brengen, als 21e eeuwse gelovige, zal het op zondagavond 15 november van begin tot eind worden voorgelezen (1½ uur). Maar niet zo maar! Het zal worden gedaan door meerdere personen en zal worden ondersteund door een uitgebreide Power Point Presentatie, met daarin allerlei geluidsfragmenten, achtergrondmuziek en dia’s die tonen wat er wordt voorgelezen.

Gepubliceerd 1 maand 1 dag geleden
Kerkblad

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. van der Weg uit Uithoorn bij ons voor. Dominee van der Weg sprak met ons over Lukas 13: 1-9. Het was een indringende boodschap, “Barbertje moet hangen!”. Deze uitdrukking zal nog lang naklinken in de oren van de aanwezigen en heeft na deze dienst een bijzondere betekenis gekregen. “Er moet een schuldige gevonden worden, of die nu schuldig is of niet.”

Gepubliceerd 1 maand 1 week geleden
Kerkblad

Afgelopen zondag ging ds. Kant uit Katwijk aan Zee bij ons voor in een ZWO-dienst. Dominee Kant sprak met ons over de plaats van Israël in Gods heilsplan voor de wereld. Ezechiël profeteert over de toekomst van het volk Israël, dat in ballingschap leeft  in Assyrië.