Laatste nieuws

Gepubliceerd 2 dagen 5 uur geleden

Op zondag 14 februari vieren we onze scholendienst. Het thema is passend voor deze 'Valentijnsdag': Liefde. De kinderen horen in de weken voorafgaand op school de volgende verhalen: Zacheus, Bartimeus en de Barmhartige Samaritaan. Op vrijdag 12 februari gaat dominee Hans op bezoek in elke klas. Veel kinderen van de Graankorrel leveren een bijdrage aan de dienst.

Gepubliceerd 5 dagen 6 uur geleden
Kerkblad

Afgelopen zondag ging ds. A.A. v.d. Berge-Geudeke uit Wilnis bij ons voor, zij stelde ons de vraag: wie ben ik, waar kom ik vandaan? Dit zijn levensvragen en we hebben allemaal ons ‘rugzakje’. We gaan allemaal onze weg door het leven, net als Jezus zoals u in het gedicht van Gabriël Smit dat tijdens de overweging werd voorgelezen

Gepubliceerd 1 week 3 dagen geleden
Rondom de diensten

Afgelopen zondag vierden we met elkaar het Heilig Avondmaal. Dominee van Dalen haalde woorden aan uit de preek van Jezus, die hij hield in zijn geboorteplaats Nazareth. Jezus vertelde Zijn dorpelingen, dat het voor God niets uitmaakt of je uit Nazareth komt of dat je inwoner bent van Kafarnaüm, dat het voor Hem zelfs niets uitmaakt of je Jood of heiden bent. Dat schiet de inwoners van Nazareth volkomen in het verkeerde keelgat en ze willen Jezus vermoorden! Maar Jezus ontsnapt en Zijn verhaal gaat door. Uiteindelijk gaf Hij Zijn leven en Zijn bloed om onze zonden te vergeven. Als teken hiervan aten wij het brood en dronken wij de wijn.
Deze zondag was er ook nog een avonddienst, onze langverwachte Top 2000 Kerkdienst. De vele voorbereidingen bleken niet voor niets te zijn geweest. In een bomvolle kerk hebben we allen kunnen genieten van eengeweldig optreden van “Soundsation”, van de solozang van Carin Bremer, begeleid door Jan Raatgever en van prachtige muziek uit de Top 2000 via het geluidssysteem. Tezamen met de gesproken persoonlijke woorden en gebeden hebben we met elkaar een onvergetelijke en ontroerende avond beleefd. We sluiten deze dag af en danken “theOne”!

Gepubliceerd 1 week 5 dagen geleden
Nieuws

De Top-2000 kerkdienst van 24 januari was een groot succes. Alle medewerkers hartelijk bedankt!

Gepubliceerd 2 weken 3 dagen geleden
Kerkblad
Gepubliceerd 2 weken 3 dagen geleden
Nieuws

Gepubliceerd 2 weken 3 dagen geleden
Kerkblad
Gepubliceerd 2 weken 3 dagen geleden
Kerkblad

Gepubliceerd 1 maand 2 weken geleden
Kerkblad

Rondom de diensten

Gepubliceerd 1 maand 3 weken geleden
Nieuws