Home Kerkdiensten online Nieuwsbrief Kerkblad Wie heeft er dienst? Jeugd Contacten Van A tot Z Gastenboek

Hartelijk welkom in onze gemeente.

Met hart en ziel geloven

Onze gemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als ik dit schrijf zijn we bezig met laatste administratieve en juridische stappen om te komen tot een formele 'Protestantse gemeente Kudelstaart'.
We zijn met ingang van dit seizoen in praktijk de Protestants gemeente Kudelstaart met een nieuwe organisatiestructuur van de 'kerkenraad' en 'kleine kerkenraad'.

De kerkdiensten van onze gemeente worden gehouden in het Kerkelijk Centrum De Spil (Spilstraat 5).
Ons kerkelijk centrum is niet alleen de plek waar de wekelijkse erediensten worden gehouden, maar tevens de plek van waaruit uiteindelijk alle activiteiten worden uitgevoerd en geregisseerd.

Het jaarthema voor het seizoen 2013 - 2014 is 'met hart en ziel geloven'. Het wordt ons aangereikt door de PKN die erover zegt:

- Met hart en ziel
"De Here, onze God, liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met heel onze kracht. En de naaste liefhebben als jezelf." Zo staat in de Bijbel te lezen. Je helemaal geven, ergens helemaal voor gaan, je ergens vol overtuiging en met passie instorten. Maar ook: niet altijd juichend.
Doorzettingsvermogen hebben, door de woestijn gaan. Met hart en ziel is: met alle vezels uit je bestaan. Uit één stuk.

- Geloven
Geloven is… Ontvangen. Het overkomt je. "Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen.
Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. We leren erdoor te leven onder de open hemel van Gods liefde".

Laten we als Protestantse gemeente Kudelstaart dit thema omarmen en er naar leven tot opbouw van onze gemeente. Er voor gaan met hart en ziel is onze kracht als werkers van God.
Laat het ons inspireren zowel binnen onze gemeente onderling maar ook daar buiten. Stel u daarbij dienstbaar op en geef hulp en aandacht waar nodig is. Hiermee kunnen we ons onderscheiden.
Geloven met hart en ziel zegt iets over de manier waarop we geloven. Hart en ziel zijn de twee elementen die ons tot een mens maken. Zonder hart kan ons lichaam niet leven. Het hart is essentieel voor ons bestaan doordat het ons lichaam voorziet van zuurstof- en voedselrijk bloed. Het hart is daarmee de kern (het hart) van ons lichaam.
Met de ziel wordt de kern van onze persoonlijkheid aangeduid.
God blies bij de schepping zijn levensadem in ons lichaam. Daardoor is onze ziel gevuld en mogen wij beelddrager van God zijn.
Het grote gebod zegt dat wij de Here, onze God, lief zullen hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met heel onze kracht. Net als 'met huid en haar' is de uitdrukking 'met hart en ziel' spreekwoordelijk geworden.
Het betekent: je gaat ergens helemaal voor, het hele lichaam doet mee. Geven met liefde is het belangrijkste zonder de noodzaak er iets voor terug te krijgen.
Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven.

Komend seizoen bestaat ons eigen kerkelijk centrum 'De Spil' op 28 april 2014 al weer 12 1/2 jaar. U hoort hier later meer over hoe wij dit gepast willen vieren.

Een goede start voor het nieuwe seizoen toegewenst met de talloze activiteiten die u aangereikt krijgt in deze Protestantse Wegwijzer van Kudelstaart en ook vermeld zal worden op onze website, die natuurlijk komend seizoen ook zal 'vernieuwen'.

Namens de kerkenraad wens ik u van harte een liefdevol seizoen 2013-2014 toe!
Wim Poortvliet, preses.

In de gemeente
Wat geplant is, komt tot leven,
als het maar begoten wordt.
Waar geen water wordt gegeven
raakt de kiem al snel verdord.
Laat je leven nooit ontaarden
tot een dorre treurigheid.
Maar groei naar de zin en waarde;
bloeiend in veelkleurigheid.
Als ons leven gaat ontbloeien
door het water uit de Bron,
zullen we steeds meer gaan groeien
op dat plekje in de Zon.
Laten we als gemeenteleden
groeien in saamhorigheid.
Werkend in het nu en heden
en tot dienen steeds bereid.
Samen groeien, samen bloeien,
zorg en liefde voor elkaar.
Hier en daar een takje snoeien….
Samengaan, van jaar tot jaar.

Jellie Verwaal

Route naar Kerkelijkcentrum "De Spil".

Nieuw voor u te lezen.....
 
 

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor.
Hij sprak met ons over de eerste 2 hoofdstukken uit het boek Job.
Op zichzelf niet zulke vrolijke hoofdstukken.
Op een dag dat de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, vraagt hij aan Satan wat die gedaan heeft.
Hij heeft rondgezworven op de aarde. De HEER vraagt of hij ook op Job heeft gelet – die rechtschapen en onberispelijk is.
Satan vermoedt dat dit alleen maar zo is omdat de HEER hem gezegend heeft; hij (Satan) krijgt dan van de HEER toestemming om Job van alles aan te doen – mits hij van diens leven afblijft.
Wat Satan vermoedt gebeurt niet: Job verloochent de HEER niet: de HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geloofd!
Zelfs in het diepste verdriet wil Job de (liefde van de) HEER niet kwijt, Ds. Van Dalen hoopte dat we, als we in zwaar weer terecht komen of zijn gekomen, ook een stukje moed van Job kunnen opbrengen.
Dat we misschien niet kunnen zeggen ‘De HEER heeft genomen’, of: ‘het kwade moeten wij uit Gods hand aanvaarden’.
Maar dat we wel met Job kunt zeggen: de Naam van de HEER zij geprezen’.

De vakantieperiode ligt voor ons.
Velen van ons zullen er voor kortere of langere tijd tussen uitgaan om te genieten van een welverdiende rustperiode.
Het grootste gedeelte van die periode is ds. Van Dalen ‘gewoon op zijn post’.
Volgende week zondag hoopt hij ook bij ons voor te gaan, net als op de zondagen 27 juli en 3 augustus. Op zondag 20 juli hoopt ds. Eschbach uit Amersfoort bij ons voor te gaan en op zondag 10 augustus de heer W. de Knijff uit (tegenwoordig) Julianadorp (voorheen: Eemnes).
We hopen dat u er de komende zondagen, als u niet met vakantie bent, ook weer bij wilt zijn!

 
 

Vanuit de pastorie

Jongerengespreksgroep

Na overleg met een aantal ‘oudere jongeren’ hebben we besloten de jongerengespreksgroep in het nieuwe seizoen (door) te starten.
We zijn van plan het Bijbelboek Filippenzen te behandelen en ons daarbij vooral af te vragen: wat betekenen deze woorden voor ons leven en geloof?
Als je mee wilt doen is het wellicht handig om (onder voorbehoud) vast wat data te weten en in de agenda te noteren: 25 september, 16 oktober, 6 november, 27 november, 18 december.

Job

Komende zondagen, als ik in Kudelstaart voorga, zal ik nog enkele keren het boek Job als uitgangspunt nemen.
Komende zondag (D.V. 13 juli) is dat Job 19, waar Job zelf aan het woord komt om te spreken over zijn twijfel en aanvechting, maar ook over zijn hoop.

Israël

Zoals reeds eerder gemeld hoop ik in oktober weer een reis voor de Interkerkelijke reisorganisatie Drietour naar Israël te leiden.
Er zijn – uit Kudelstaart, Aalsmeer en verder uit meer plaatsen – voldoende aanmeldingen.
Op dit moment is er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Hebt u belangstelling?
U kunt met mij hierover met mij contact opnemen.
Ik praat graag over Israël, ook als u niet meegaat… U kunt ook kijken op www.drietour.nl en dan zoeken naar de 11 daagse reis naar Israël van 20 tot en met 30 oktober.

Vakantie

Onze vakantie staat gepland tussen 8 en 30 augustus (zie verder het betreffende stukje van de scriba).
Denkt u als u weg bent ook aan de mensen, die niet de mogelijkheid hebben om weg te gaan?
Ik wens u allen een fijne vakantie.
Hartelijke groeten, ds. Hans van Dalen

 
 

Kinderpardon

Afgelopen zondag is er ook voorbede gevraagd en gedaan voor het zgn. ‘kinderpardon’.
Die regeling komt er, kort gezegd, op neer dat kinderen van ouders die ‘asiel’ hebben gevraagd maar nooit hebben gekregen toch in Nederland mogen blijven als zij aan een aantal strikte voorwaarden voldoen.
Als een kind op basis van het kinderpardon in Nederland mag blijven, mogen uiteraard diens ouders ook blijven en krijgen zij alsnog een verblijfsvergunning.
Nu lijkt het erop dat de verantwoordelijke staatssecretaris de voorwaarden die gelden voor het kinderpardon aanzienlijk strenger wil toepassen dan door velen gehoopt (en verwacht).
Dat zal ertoe leiden dat ca. 600 kinderen die in Nederland zijn geboren en daar al langer dan 5 jaar leven (en meestal al véél langer) alsnog zullen worden uitgewezen naar het land waar hun ouders geboren zijn.
Kinderen die hier zijn geworteld en die in het land vanwaar hun ouders zijn gevlucht geen verleden, geen heden en geen toekomst hebben.
Er is inmiddels een beweging op gang gekomen, gelukkig lijkt dat een ‘brede beweging’ te worden, die wordt gesteund vanuit alle lagen van de bevolking en door mensen van de meeste politieke gezindten, die door middel van een petitie probeert de staatssecretaris op ruimhartiger gedachten te brengen.
In de eredienst van afgelopen zondag is bij de voorbede gevraagd om, voor deze kinderen, rechtvaardige beslissingen.
Christelijke naastenliefde vraagt dat ook van ons.
We ondersteunen een ruimhartig kinderpardon van harte en wijzen u graag op de mogelijkheid om de petitie voor een ruimhartige toepassing van het kinderpardon te ondertekenen.
U kunt dat eenvoudig, via internet, doen op de website www.eerlijkkinderpardon.nu.
Overigens: ook door de PKN wordt deze actie ondersteund. U kunt ook via de website van de PKN (onder ‘actueel’) de petitie ‘aanklikken’.
Scriba

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Updates

De eigen website van ds van Dalen kunt u vinden via www.dsvandalen.nl

Geplaatst op 26 februari :
Kerkblad voor 1 maart 2015

Geplaatst op 26 februari 2015:
Kerkdienstenrooster aangepast

Geplaatst op 13 februari 2015:
Nieuwsbrief 15 februari 2015

Geplaatst op 20 juni 2014:
Kettingliederen tot nu toe

Geplaatst op20 juni 2014:
Kettinglied van Marieke Millenaar

Geplaatst op 13 januari 2014:
fotoblad jubileum Ds.van Dalen 12 januari 2014

Geplaatst op 26 december 2013 :
foto's kerst musical

Geplaatst op 18 december 2013 :
foto's kerstmiddag

Geplaatst op 5 oktober 2013:
Overledenenrol aangepast.

Geplaatst op 3 oktotber 2013 :
Foto´s van het startweekend Marken 2013

Geplaatst op 16 september 2013 :
foto's van uitstapje Marken

Geplaatst op 23 mei 2013 :
foto's van de kindermiddag over het Avondmaal

Geplaatst op 11 mei 2013 :
Foto's bezoek brandweer met jongensclub