Laatste nieuws

Gepubliceerd 5 dagen 21 uur geleden
Kerkblad

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor. Het was goed om Hans en Joke weer in ons midden te hebben.

Gepubliceerd 2 weken 20 uur geleden
Kerkblad

Afgelopen zondag ging Robbert Jan v. Duijn uit Aalsmeer bij ons voor.

Gepubliceerd 2 weken 6 dagen geleden
Kerkblad

Afgelopen zondag ging dominee Sietske Blok voor in een ZWO-dienst.

In haar overdenking vertelde zij over het woord en over het Woord.

Gepubliceerd 2 weken 6 dagen geleden
Kerkblad

Afgelopen zondag waren we bijeen in een oecumenische dienst in de RK-Kerk Sint Jan Geboorte. In deze dienst werd de doop bediend aan Julia Willemijn Zwartendijk. Pastor mevrouw Annemiek Blonk ging voor, terwijl dominee Rob Poesiat de liturgie verzorgde. In de overweging hoorden we over al het kwaad, dat plaatsvindt in de wereld en hoe er muren worden gebouwd, zowel letterlijk als figuurlijk, om mensen buiten te sluiten. Wij allen worden echter opgeroepen om dit kwaad te bestrijden en de wereld beter te maken.

Gepubliceerd 1 maand 3 dagen geleden
Kerkblad

Bij de diensten

Afgelopen zondag hebben wij in verbondenheid met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. In deze dienst ging dominee Ruurd van der Weg voor.

Gepubliceerd 1 maand 4 dagen geleden
Nieuws

Kerkbalans 2017.
Van 21 januari tot 5 februari 2017 wordt weer de actie Kerkbalans gehouden. Het thema voor dit jaar luidt: Mijn kerk verbindt. We hebben ook dit jaar weer een mooie folder gemaakt, waarin dit thema naar voren komt. U kunt dus binnenkort weer de enveloppe met folder en antwoordformulier in uw brievenbus verwachten. We hopen, dat u door uw medewerking, het voor de wijkcontactpersonen gemakkelijk maakt, om alle antwoorden weer binnen te krijgen.
Dus bij voorbaat dank voor uw medewerking en weloverwogen toezegging.

Het college van kerkrentmeesters

Gepubliceerd 1 maand 1 week geleden
Kerkblad
Gepubliceerd 1 maand 2 weken geleden
Nieuws

Namens het moderamen delen wij het volgende droevige bericht aan u mede:

Op maandag 9 januari, aan het eind van de middag, is Marieke van Dalen, de jongste dochter van Hans en Joke, op 24-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. 

Vanzelfsprekend gaan onze gedachten, ons medeleven en onze gebeden in eerste instantie uit naar Hans en Joke, de vriend, de zussen, zwagers, verdere familieleden en vrienden van Marieke.

Gepubliceerd 1 maand 3 weken geleden
Kerkblad
Gepubliceerd 2 maanden 4 dagen geleden
Kerkblad