Home Kerkdiensten online Nieuwsbrief Kerkblad Wie heeft er dienst? Jeugd Contacten Van A tot Z Gastenboek

Hartelijk welkom in onze gemeente.

Met hart en ziel geloven

Onze gemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als ik dit schrijf zijn we bezig met laatste administratieve en juridische stappen om te komen tot een formele 'Protestantse gemeente Kudelstaart'.
We zijn met ingang van dit seizoen in praktijk de Protestants gemeente Kudelstaart met een nieuwe organisatiestructuur van de 'kerkenraad' en 'kleine kerkenraad'.

De kerkdiensten van onze gemeente worden gehouden in het Kerkelijk Centrum De Spil (Spilstraat 5).
Ons kerkelijk centrum is niet alleen de plek waar de wekelijkse erediensten worden gehouden, maar tevens de plek van waaruit uiteindelijk alle activiteiten worden uitgevoerd en geregisseerd.

Het jaarthema voor het seizoen 2013 - 2014 is 'met hart en ziel geloven'. Het wordt ons aangereikt door de PKN die erover zegt:

- Met hart en ziel
"De Here, onze God, liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met heel onze kracht. En de naaste liefhebben als jezelf." Zo staat in de Bijbel te lezen. Je helemaal geven, ergens helemaal voor gaan, je ergens vol overtuiging en met passie instorten. Maar ook: niet altijd juichend.
Doorzettingsvermogen hebben, door de woestijn gaan. Met hart en ziel is: met alle vezels uit je bestaan. Uit één stuk.

- Geloven
Geloven is… Ontvangen. Het overkomt je. "Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen.
Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. We leren erdoor te leven onder de open hemel van Gods liefde".

Laten we als Protestantse gemeente Kudelstaart dit thema omarmen en er naar leven tot opbouw van onze gemeente. Er voor gaan met hart en ziel is onze kracht als werkers van God.
Laat het ons inspireren zowel binnen onze gemeente onderling maar ook daar buiten. Stel u daarbij dienstbaar op en geef hulp en aandacht waar nodig is. Hiermee kunnen we ons onderscheiden.
Geloven met hart en ziel zegt iets over de manier waarop we geloven. Hart en ziel zijn de twee elementen die ons tot een mens maken. Zonder hart kan ons lichaam niet leven. Het hart is essentieel voor ons bestaan doordat het ons lichaam voorziet van zuurstof- en voedselrijk bloed. Het hart is daarmee de kern (het hart) van ons lichaam.
Met de ziel wordt de kern van onze persoonlijkheid aangeduid.
God blies bij de schepping zijn levensadem in ons lichaam. Daardoor is onze ziel gevuld en mogen wij beelddrager van God zijn.
Het grote gebod zegt dat wij de Here, onze God, lief zullen hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met heel onze kracht. Net als 'met huid en haar' is de uitdrukking 'met hart en ziel' spreekwoordelijk geworden.
Het betekent: je gaat ergens helemaal voor, het hele lichaam doet mee. Geven met liefde is het belangrijkste zonder de noodzaak er iets voor terug te krijgen.
Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven.

Komend seizoen bestaat ons eigen kerkelijk centrum 'De Spil' op 28 april 2014 al weer 12 1/2 jaar. U hoort hier later meer over hoe wij dit gepast willen vieren.

Een goede start voor het nieuwe seizoen toegewenst met de talloze activiteiten die u aangereikt krijgt in deze Protestantse Wegwijzer van Kudelstaart en ook vermeld zal worden op onze website, die natuurlijk komend seizoen ook zal 'vernieuwen'.

Namens de kerkenraad wens ik u van harte een liefdevol seizoen 2013-2014 toe!
Wim Poortvliet, preses.

In de gemeente
Wat geplant is, komt tot leven,
als het maar begoten wordt.
Waar geen water wordt gegeven
raakt de kiem al snel verdord.
Laat je leven nooit ontaarden
tot een dorre treurigheid.
Maar groei naar de zin en waarde;
bloeiend in veelkleurigheid.
Als ons leven gaat ontbloeien
door het water uit de Bron,
zullen we steeds meer gaan groeien
op dat plekje in de Zon.
Laten we als gemeenteleden
groeien in saamhorigheid.
Werkend in het nu en heden
en tot dienen steeds bereid.
Samen groeien, samen bloeien,
zorg en liefde voor elkaar.
Hier en daar een takje snoeien….
Samengaan, van jaar tot jaar.

Jellie Verwaal

Route naar Kerkelijkcentrum "De Spil".

Nieuw voor u te lezen.....
 
 

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor.
Hij sprak met ons over de ‘belijdenis’ van Petrus dat hij Jezus nooit in de steek zou laten; een belijdenis die kort nadien door andere feiten zou worden achterhaald: eer de haan gekraaid zou hebben, zou Petrus drie keer een verloochening hebben uitgesproken.
Ds. Van Dalen stelde vast dat Petrus de leerling van Jezus is waar ‘we’ het meest van weten: hij was over het algemeen haantje de voorste.
Het gevolg was dat hij ook geregeld de mist inging, zoals bij deze gebeurtenis.
‘Tóch’, zo zei ds. Van Dalen is het goed om te zijn zoals Petrus.
Niet onderduiken in de grauwe massa om te wachten wat de meerderheid doet, maar ‘het hoofd boven het maaiveld uitsteken’, met het risico dat er wel eens wat tegen dat hoofd opbotst.
Ds. Van Dalen vergeleek het optreden van Petrus met een discipelschaptraining, met de nadruk op ‘training’.
Dat is ook een oefening en oefening baart kunst! Hij riep ons op om te ‘blijven trainen’.
Net als Petrus. En dan te zeggen: ‘ja, Heer, ik geloof. Ik blijf bij U… Nee, Heer, blijft U – alstublieft - bij mij!’
Na de dienst heeft Jan Willem Weststeijn iets aan ons verteld en laten zien over zijn discipelschaptraining bij de DTS in Amsterdam, waar hij afgelopen september aan begonnen is en over zijn tijd in Zuidoost-Azië.
Jan Willem vertelde over zijn beweegredenen en achtergronden om dit te doen en ook over de belevenissen die hij heeft meegemaakt.
Zeer interessant en - het hoeft natuurlijk ook niet bij deze eenmalige vertelling te blijven.

Volgende week zondag is het Palmzondag, de zondag vóór Pasen.
We hopen dat u er dan allemaal weer wilt zijn.
Ds. Van Dalen zal (D.V.) in deze dienst voorgaan.

 
 

Vanuit de pastorie

Stille week
Volgende week is het de Stille Week.
Deze week begint met de Palmzondag, waarop vanouds de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd.
Maar deze zondag heet ook wel Passiezondag.
Dan valt de nadruk meer op het lijden van Christus.
In de kerkdienst van 13 april sluiten we bij het laatste aan.
We lezen en overdenken Jezus’ strijd in Getsemane (Matteüs 26:36-46).
We sluiten ons daarmee aan bij het project van de kinderen ‘Op zoek naar de stilte’.
In de gedenkdagen daarna gaan we in dat spoor ook verder: op Witte Donderdag (17 april, 19.30 uur) vieren we het heilig Avondmaal aan tafel.
Op Goede Vrijdag (18 april, 19.30 uur) lezen we het lijdensevangelie uit Matteüs.
Verschillende gemeenteleden zullen meewerken door voordracht, zang en muziek.
Op Stille Zaterdag, 19 april, beginnen we dit jaar om 20.30 uur, als de duisternis invalt.
We vieren dan, dat het Licht der wereld niet gedoofd kon worden en steken ons licht aan aan de nieuwe Paaskaars.
Dan hopen we op Eerste Paasdag met de kinderen en leiding van de kindernevendienst, het zangkoor Song of Joy en andere medewerkenden een vrolijk Paasfeest te vieren met als uitgangspunt: Daar juicht een toon!
Mede namens mijn vrouw wens ik u allen gezegende dagen toe en een fijn Paasfeest!
Ds. Hans van Dalen

 
 

Youth Alpha: even terugkijken

Vorig jaar hadden we het plan opgevat om een Youth Alpha – cursus op te zetten in onze gemeente.
Dat is best een hele klus. Youth Alpha is niet zo maar een paar avonden praten met elkaar.
Wie ooit een Alpha-cursus gevolgd heeft, weet dat er heel wat bij komt kijken.
De organisatie vraag veel van teamleden en deelnemers.
Toch gingen we de uitdaging aan.
In het vertrouwen, dat het voor de jongeren, maar ook voor de (wat oudere) leiding en eigenlijk voor onze hele gemeente tot zegen zou zijn.
We zijn dus een team gaan samenstellen.
Een harde kern, die ervaring met Alpha had, was snel gevonden.
Later sloten zich nog een aantal enthousiastelingen aan.
Niet alleen uit onze eigen gemeente, ook Hans Admiraal van de Dorpskerk, was bereid mee te doen en draaide voluit met ons mee.
Het werd al met al een geolied machientje.
De introductieavond was veelbelovend.
Een tiental jongeren kwam ‘snuffelen’.
De gebruikelijke opzet van een Alpha-avond viel in de smaak.
Letterlijk: we begonnen met patat. Figuurlijk: samen over het geloof spreken op een ontspannen manier – daar gaan we voor.
Dus zijn we in januari van start gegaan met de cursus.
Het begon elke zondagavond met een heerlijke maaltijd.
Een aantal gemeenteleden was van harte bereid om iets te koken voor 15 tot 20 ‘hongerige’ magen.
Er was elke zondag weer iets anders te eten, wat de pot schaft: een smakelijk begin!
Daarna volgde het ‘praatje’ van één van de teamleden.
Pittige vragen als ‘Waarom stierf Jezus?’, ‘Hoe word je vervuld met de Heilige Geest?’, ‘Hoe leidt God ons?’ kwamen aan de orde.
Bijzonder fijn was het om gebruik te kunnen maken van ons jeugdhonk De Jids.
Alle audiovisuele snufjes konden gebruikt worden voor een aantrekkelijke presentatie.
Daarna werd er heel wat afgepraat: open, eerlijk, soms emotioneel, maar altijd oprecht en in vertrouwen. Hoogtepunt van de cursus was ons ‘weekendje uit’.
In de Puttense bossen was het goed toeven en als je zo samen bent, komt er heel wat op tafel.
Dat ‘Ajax-Feijenoord’ niet rechtstreeks bekeken kon worden was wel jammer, maar het was het dubbel en dwars waard.
‘Is het nu al afgelopen?’, zeiden we tegen elkaar op 30 maart.
De laatste avond was voorbij. De Jids was weer opgeruimd.
Het was goed geweest.

We willen iedereen hartelijk bedanken, die heeft bijgedragen aan deze geslaagde Alpha-cursus: deelnemers, teamleden, kokers en kooksters en zeker ook degenen, die in gebed en meeleven achter ons stonden!

Alex, Arian, Aron, Carla, Chiel, Debora, Desiree, Dinah, Diana, Dianah, Hans, Hans, Hans, Jurriën, Kim, Klaas Jan, Matthijs, Sander, Tom, Tom, Wilko.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Updates

De eigen website van ds van Dalen kunt u vinden via www.dsvandalen.nl

Geplaatst op 18 april 2014 :
Kerkdienstenrooster preekrooster aangepast

Geplaatst op 18 april 2014 :
agenda aangepast

Geplaatst op 18 april 2014:
Nieuwsbrief 20 april 2014

Geplaatst op 6 april 2014 :
Kerkblad voor 13 april 2014

Geplaatst op 1 maart 2014:
Kettingliederen tot nu toe

Geplaatst op 1 maart 2014:
Kettinglied van Ruben Maat

Geplaatst op 13 januari 2014:
fotoblad jubileum Ds.van Dalen 12 januari 2014

Geplaatst op 26 december 2013 :
foto's kerst musical

Geplaatst op 18 december 2013 :
foto's kerstmiddag

Geplaatst op 5 oktober 2013:
Overledenenrol aangepast.

Geplaatst op 3 oktotber 2013 :
Foto´s van het startweekend Marken 2013

Geplaatst op 16 september 2013 :
foto's van uitstapje Marken

Geplaatst op 23 mei 2013 :
foto's van de kindermiddag over het Avondmaal

Geplaatst op 11 mei 2013 :
Foto's bezoek brandweer met jongensclub