Home Kerkdiensten online Nieuwsbrief Kerkblad Wie heeft er dienst? Jeugd Contacten Van A tot Z Gastenboek

Met hart en ziel geloven

We zijn met ingang van dit seizoen in praktijk de Protestants gemeente Kudelstaart met een nieuwe organisatiestructuur van de 'kerkenraad' en 'kleine kerkenraad'.

De kerkdiensten van onze gemeente worden gehouden in het Kerkelijk Centrum De Spil (Spilstraat 5).
Ons kerkelijk centrum is niet alleen de plek waar de wekelijkse erediensten worden gehouden, maar tevens de plek van waaruit uiteindelijk alle activiteiten worden uitgevoerd en geregisseerd.

Het jaarthema voor het seizoen 2013 - 2014 is 'met hart en ziel geloven'. Het wordt ons aangereikt door de PKN die erover zegt:

- Met hart en ziel
"De Here, onze God, liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met heel onze kracht. En de naaste liefhebben als jezelf." Zo staat in de Bijbel te lezen. Je helemaal geven, ergens helemaal voor gaan, je ergens vol overtuiging en met passie instorten. Maar ook: niet altijd juichend.
Doorzettingsvermogen hebben, door de woestijn gaan. Met hart en ziel is: met alle vezels uit je bestaan. Uit één stuk.

- Geloven
Geloven is Ontvangen. Het overkomt je. "Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen.
Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. We leren erdoor te leven onder de open hemel van Gods liefde".

Laten we als Protestantse gemeente Kudelstaart dit thema omarmen en er naar leven tot opbouw van onze gemeente. Er voor gaan met hart en ziel is onze kracht als werkers van God.
Laat het ons inspireren zowel binnen onze gemeente onderling maar ook daar buiten. Stel u daarbij dienstbaar op en geef hulp en aandacht waar nodig is. Hiermee kunnen we ons onderscheiden.
Geloven met hart en ziel zegt iets over de manier waarop we geloven. Hart en ziel zijn de twee elementen die ons tot een mens maken. Zonder hart kan ons lichaam niet leven. Het hart is essentieel voor ons bestaan doordat het ons lichaam voorziet van zuurstof- en voedselrijk bloed. Het hart is daarmee de kern (het hart) van ons lichaam.
Met de ziel wordt de kern van onze persoonlijkheid aangeduid.
God blies bij de schepping zijn levensadem in ons lichaam. Daardoor is onze ziel gevuld en mogen wij beelddrager van God zijn.
Het grote gebod zegt dat wij de Here, onze God, lief zullen hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met heel onze kracht. Net als 'met huid en haar' is de uitdrukking 'met hart en ziel' spreekwoordelijk geworden.
Het betekent: je gaat ergens helemaal voor, het hele lichaam doet mee. Geven met liefde is het belangrijkste zonder de noodzaak er iets voor terug te krijgen.
Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven.

Namens de kerkenraad wens ik u van harte een liefdevol seizoen 2014-2015 toe!
Wim Poortvliet, preses.

In de gemeente
Wat geplant is, komt tot leven,
als het maar begoten wordt.
Waar geen water wordt gegeven
raakt de kiem al snel verdord.
Laat je leven nooit ontaarden
tot een dorre treurigheid.
Maar groei naar de zin en waarde;
bloeiend in veelkleurigheid.
Als ons leven gaat ontbloeien
door het water uit de Bron,
zullen we steeds meer gaan groeien
op dat plekje in de Zon.
Laten we als gemeenteleden
groeien in saamhorigheid.
Werkend in het nu en heden
en tot dienen steeds bereid.
Samen groeien, samen bloeien,
zorg en liefde voor elkaar.
Hier en daar een takje snoeien�.
Samengaan, van jaar tot jaar.

Jellie Verwaal

Route naar Kerkelijkcentrum "De Spil".

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Updates

De eigen website van ds van Dalen kunt u vinden via www.dsvandalen.nl

Geplaatst op 27 juni 2015:
Kerkblad voor 28 juni 2015

Geplaatst op 27 juni 2015:
Kerkdienstenrooster aangepast

Geplaatst op 27 juni 2015:
Nieuwsbrief 28 juni 2015

Geplaatst op 20 juni 2014:
Kettingliederen tot nu toe

Geplaatst op20 juni 2014:
Kettinglied van Marieke Millenaar

Geplaatst op 13 januari 2014:
fotoblad jubileum Ds.van Dalen 12 januari 2014

Geplaatst op 26 december 2013 :
foto's kerst musical

Geplaatst op 18 december 2013 :
foto's kerstmiddag

Geplaatst op 5 oktober 2013:
Overledenenrol aangepast.

Geplaatst op 3 oktotber 2013 :
Foto�s van het startweekend Marken 2013

Geplaatst op 16 september 2013 :
foto's van uitstapje Marken

Geplaatst op 23 mei 2013 :
foto's van de kindermiddag over het Avondmaal

Geplaatst op 11 mei 2013 :
Foto's bezoek brandweer met jongensclub